....

Nyt produkt:
ACCESS BRIDGE

Access Bridge er et addon modul til Access Proxy Webfilter.

Access Bridge sørger for at Access Proxy filtrerer helt transparent.

Når man anvender Access Bridge, skal man ikke foretage ændringer på netværket for at etablere filtrering.

Access Bridge er i princippet helt usynlig på netværket (både udefra og indefra) og understøtter som en konsekvens heraf ”ALLE protokoller”.

Access Bridge yder fuld gigabit hastighed.

Access Bridge tillader, at man udefra forbinder til klienter på LAN’et, f.eks. i forbindelse med central administration af klientmaskiner.

Læs mere om Access Bridge

Kontakt os om din it-installation med Access Bridge

Nyt produkt:
ACCESS GATEWAY

Access Gateway er et addon modul til Access Proxy Webfilter.

Access Gateway sørger for at Access Proxy fremstår for klienterne som en filtrerende gateway.

Når man anvender Access Gateway skal klienterne ikke konfigureres til at anvende proxy for at etablere filtre- ringsfunktionen. Filtreringen fremstår helt transparent (transparent proxy).

Access Gateway tilbyder NAT funktionalitet.

Access Gateway arbejder på ”pakke-niveau” og sørger for at webtrafik sendes via Access Proxy, hvor filtreringen foregår, mens alle andre former for trafik sendes direkte ud på Internettet.

Access Gateway er en selvstændig netværkskomponent, som udover at route al Internettrafik ud på Internettet - også er i stand til at sortere trafikken på pakkeniveau og route webtrafikkentil Access Proxy, hvor filtreringen finder sted.

Læs mere om Access Gateway

Kontakt os om din it-installation med Access Gateway